Zdravie začína od narodenia

WEBINÁR  „Zdravie začína od narodenia“

WEBINÁR je zameraný na primárnu prevenciu zdravia u dieťatka.

Dostanete odpovede na otázky prečo je dôležitá raná prevencia a čo dokážeme docieliť ranou stimuláciou, aby dieťatko bolo zdravé a šťastné a aby jeho vývin prebiehal v norme.

Dozviete sa, aká je úloha špecializovaného detského lekára a klinického logopéda pri vývine v ranom veku dieťatka.

Odborníci – špecializovaní detskí lekári a klinickí logopédi odporúčajú výrazne stimulovať dieťa už od jeho narodenia, pretože prvých sedem rokov, a najmä vek do tretieho roku je kritický pre správny vývin. Je to obdobie prudkého vyzrievania centrálnej nervovej sústavy. Počas tohto obdobia detský mozog prijíma všetky informácie z okolia a dieťa sa učí oveľa rýchlejšie. Je teda veľmi dôležité poskytovať dieťaťu v tomto období čo najviac príležitosti na experimentovanie a je tu potrebná cielená podpora a poskytovanie správnych podnetov na rozvoj nielen v oblasti rečovej, ale aj v oblasti hrubej motoriky, jemnej motoriky, oromotoriky, sluchového a zrakového spracovávania,  kognitívnej a sociálnej oblasti, ale aj

Webinár Vám dá odpovede nielen na Vaše otázky, ale aj Vás naučí ako pristupovať k deťom, ktoré majú oneskorenú alebo nezrelú nervovú sústavu, oneskorený psychomotorický vývin, ale aj prečo je dôležitá raná prevencia, ako pristupovať k dieťatku, aby sa vyvíjalo správne.

Naučíme Vás ako nahliadať na dieťatko komplexne.  Dôležité je začať čo najskôr, v čo najskoršom veku dieťaťa.

DEŇ: 17.06.2020 /STREDA od 17.00 do 18.30

 

CENA: pre pravidelných klientov Logopedického centra ASOBI – ZADARMO

pre ostatných  účastníkov: 20,- eur jeden rodič

 

AKO: cez aplikáciu ZOOM

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Dr. Alexandra Semjonová, PhD.

PhDr. Zuzana Jandová, PhD.

 

PRIHLASOVANIE:  mail: logopedicke.centrum@gmail.com