Vzdelávanie

Vzdelávanie

Zdravotnícke zariadenie LOGOPÉDIA s.r.o. v roku 2012 zahájilo vzdelávanie pre odborníkov z rôznych kooperujúcich oblastí v zdravotníctve. Kurzy budú vychádzať najmä z praktických poznatkov a skúseností iných, nielen zdravotníckych pracovníkov.

Vzdelávanie je najdôležitejšie pre každú profesiu, ale dvojnásobne to platí pre zdravotnícke profesie. V dnešnej dobe sú informácie a vzdelávanie veľmi cenné a potrebné. Snažíme sa naše dlhoročné skúsenosti posúvať ďalej a šíriť informácie, ktoré my považujeme za dôležité v napredovaní a nahliadaní na klienta. Organizujeme vzdelávanie a podujatia pre odbornú verejnosť – lekári, klinickí logopédi, psychológovia, špeciálni pedagógovia a iné kooperujúce oblasti, ale aj pre laickú verejnosť ako sú rodičia a príbuzní. Aktuálne konferencie, kurzy a semináre na našej webovej stránke – vzdelávanie.

PRIPRAVOVANÉ KURZY, KONFERENCIE, SEMINÁRE