Spolupráca

Spolupráca

Spolupráca vrámci kooperujúcich odborov je veľmi dôležitá pre naše zariadenie. Našu každodennú prácu by sme si bez spolupráce ORL lekárov, neurológov, psychiatrov, klinických psychológov, fyzioterapeutov už  nevedeli predstaviť. Nevedeli by sme správne stimulovať vývin reči, artikuláciu  a iné oblasti vrámci kompetencií klinickej logopédie.