Podnikateľka SLOVENSKA 2015

PhDr. Zuzana JANDOVÁ, PhD. bola vybratá ako jedna finalistka spomedzi 60 prihlásených podnikateliek a zaradená do súťaže Podnikateľka Slovenska – kategória Vynikajúca podnikateľka 2015, ktorú každoročne vyhlasuje Slovak Business Agency.

„Vízia spoločnosti musí mať v sebe vysoký potenciál efektivity, pravidelné obohacovanie praxe o nové a najaktuálnejšie poznatky, ktoré sú garanciou vysokej profesionality, avšak vysoká profesionalita vyplýva najmä zo spokojných a kvalitných zamestnancov.“