Online starostlivosť

Osobná – individuálna alebo online starostlivosť, terapia a poradenstvo

1. Otvorili sme ambulancie na poskytovanie individuálnej osobnej starostlivosti 

 

Logopedické centrum ASOBI a jeho klinicko – logopedické a špeciálno – peagogické, psychologické ambulancie sú opäť plne k dispozícii aj pre osobnú individuálnu starostlivosť. Pre rodičov, ktorí majú obavu z osobného stretnutia, naďalej ponúkame poskytovanie online starostlivosti.

Uvedomujeme si rizika a preto pokračujeme v dodržiavaní hygienických opatrení. Dali sme si vyrobiť rúška len pre našu potrebu. V týchto rúškach vieme poskytnúť plnohodnotnú starostlivosť. Zabezpečili sme ochranné štíty, rukavice a dezinfekciu pre naše klinické logopedičky a špeciálneho pedagóga.

Každý klient smie vstúpiť do budovy len s ochranou na tvári – rúškom a rukaviciach a tiež pred vstupom do budovy bude povinný si vydenzifikovať ruky. Po každej terapii sú vydezinfikované všetky plochy ako klučky, stôl, dvere.

Prosíme rodičov, aby dieťatko prichádzalo na terapiu len v sprievode jedného rodiča. Vstup je zakázaný osobám s akýmkoľvek prejavom, alebo i miernym príznakom respiračného ochorenia (nádcha, pokašliavanie, zachrípnutie, kašeľ a pod.). Akonáhle recepčná alebo terapeut zbadá príznaky ochorenia na dieťati alebo sprevádzajúcej osoby, terapia sa neuskutoční.

 

2. Aj naďalej poskytujeme VIDEO ONLINE STAROSTLIVOSŤ a PORADENSTVO

 

Veľmi dôležite je, aby intervencia u detí prebiehala aj naďalej a mala určitú kontinuitu a uvedomujeme si, že príliš dlhý čas bez terapií Vášho dieťatka, môže mať za následok stagnácie v jeho vývine.
Ak máte záujem o online terapiu, vieme Vám ju poskytnúť. Naša pani recepčná bude kontaktovať každého jedného klienta, ktorí mal u nás naplánované stretnutie a poskytne Vám kontakt priamo na Vašu logopedičku, špeciálnu pedagogičku, psychologičku alebo na pani Dr. Alexandru Semjonovú, PhD. / Poradňa prevencie zdravia pre deti,  ktorá zrealizuje video online prenos a poskytne Vám terapiu.  Video online poradenstvo sa týka všetkých terapií, tzn. terapie logopedickej, špeciálno – pedagogickej, surdopedickej, psychologickej a aj poradne prevencie zdravia pre deti.
Ak termín nemáte rezervovaný a máte záujem o terapiu video online, prosím kontaktujte recepciu na tel. čísle 0948 688 639, kde Vás objednajú na konkrétny termín,ktorý Vám bude vyhovovať.
Vaša terapeutka /logopedička, psychologička, špeciálna pedagogička, surdopédka, lekárka/ Vás bude online kontaktovať v danom dohodnutom termíne na Vašom telefónnom čísle.Prosím, v prípade záujmu, si stiahnite si aplikáciu whatsapp do svojho mobilu, cez ktorú sa bude terapia realizovať.

Dôležité:

– musíte mať nainštalovanú aplikáciu whatsapp,

– terapeutka Vám zavolá v danom dohodnutom čase, kedy máte objednaný termín a terapiu zrealizuje pomocou videa online,

– rodič musí byť prítomný počas celej terapie a zapájať sa do činností,

– dieťa musí byť v pokojnom prostredí, kde nie sú rušiace vplyvy,

–  terapeutka Vám pošle materiály mailom,

– platba bude zrealizovaná po vystavení faktúry a odoslaná na Váš mail po skončení terapie.

—————————————————————————————————————-

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktuje telefonicky alebo mailom:
0948 688 639 – recepcia, pracovné dni od 8.00 – 19.00
0905 552 083 – PhDr. Zuzana Jandová, PhD. / odborný garant zariadenia, v prípade akýchkoľvek otázok
mail: recepciaasobi@gmail.com

OBJEDNÁVANIE

 

telefonicky na recepcii:  0948 688 639 od 08.00 -19.00

mailom: recepciaasobi@gmail.com