O nás

Logopedické centrum ASOBI

cropped-logopedia-favicon
Logopedické centrum ASOBI je zdravotnícke zariadenie a riadi sa koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore Klinická logopédia. 

 

 

Logopedické centrum ASOBI založili klinické logopédky s dlhoročnými skúsenosťami. Po rokoch spolupráce (matka – Mgr. Marta Olekšáková a dcéra PhDr. Zuzana Jandová, PhD.) sme sa popri vzájomných konzultáciách spoločne snažili hľadať prvky efektívnej logopedickej terapie aplikovateľné najmä u detí predškolského veku. Vychádzali sme z prirodzených zákonitostí vývinu dieťaťa, najmä z neurofyziologického hľadiska. Snažíme sa na dieťa pozerať komplexne a aj stanoviť komplexnú terapiu. Dnes vieme, že naša terapia má v sebe vysoký potenciál efektivity. Je možné ju obmieňať a prispôsobiť individuálnym potrebám dieťaťa.  Našou prioritou je, aby naša terapia nevychádzala len z poradenskej činnosti . Vaše dieťa nebude pre nás predmetom overovania si teórie v praxi, ani výskumným materiálom. Vieme presne čo robíme a aký môžeme očakávať výsledok. Budeme sa Vám venovať výsostne ľudsky a zároveň so zárukou vysokej odbornosti.

 

 

V dnešnej dobe absentuje v odborných kruhoch komplexný pohľad na dieťa. Vznikajú a existujú rôzne stimulačné techniky, terapie, ktoré sa poskytujú hromadne pre každého klienta bez ohľadu na jeho vývin, bez individuálneho zhodnotenia daného stavu klienta. Logopedické centrum ASOBI Vám poskytne ucelený pohľad na dieťa s narušeným vývinom a nezrelou nervovou sústavou. Klinicko – logopedická starostlivosť v zariadení je zameraná predovšetkým na ranú intervenciu, neuromotorickú stimuláciu, stimuláciu hrubej a jemnej motoriky a v neposlednom rade, na stimuláciu reči. Hlavnou prioritou je rodičom poskytnúť okrem cenných informácií aj podporu a miesto, kde sa dozvedia všetko potrebné o správnom vývine svojho dieťaťa.

 

Naše dlhoročné skúsenosti v odbore Klinická logopédia, pravidelné obohacovanie našej praxe o nové a najaktuálnejšie poznatky sú garanciou vysokej profesionálnej hodnoty našej práce. V popredí nášho záujmu je dieťa s nezrelou nervovou sústavou a narušeným vývinom reči alebo dospelý s narušenou komunikačnou schopnosťou .