Novinky

OSOBNOSŤ DIEŤAŤA SA PREJAVUJE OD PRVÉHO DŇA ŽIVOTA. Klinická logopedička pomáha deťom s poruchami reči, využíva pritom prístupy, ktoré kladú dôraz na rozvoj hrubej...