Náš tím

Náš tím

V našom Logopedickom centre ASOBI sa venujeme komplexnej  a individuálnej starostlivosti u detí.  Prioritne sa nevenujeme len reči, ale venujeme sa komplexne riešeniu problémov neurovývinových porúch.  Snažíme sa o kombináciu a komparáciu jednotlivých metód a techník a tak komplexne a individuálne pomáhať každému dieťaťu.  Aby sa dieťa posúvalo, je dôležité nepristupovať k nemu len v jednom smere, ale kombinovať rôzne techniky, prístup a mať nad vecami nadhľad.

V našom tíme máme odborníkov zo všetkých kooperujúcich oblastí.

 

 

 

 

PhDr. Zuzana JANDOVÁ, PhD. 

klinický logopéd / odborný garant/ Krajský odborník pre logopédiu

Mgr. Monika SCHIEBEROVÁ

logopéd / Ambulancia ASOBI

Mgr. Magdaléna ŠARIŠSKÁ

 

psychológ / neurovývinový terapeut / Ambulancia ASOBI

Mgr. Daniela POKUSOVÁ

logopéd / Ambulancia ASOBI

Od 01.06.2022 / materská dovolenka

Mgr. Karina MRAVOVÁ

logopéd / Ambulancia ASOBI

Mgr. Matúš STEHLÍK

logopéd / Ambulancia ASOBI

Mgr. Anastasiia SKORYCHENKO

špeciálny pedagóg / neurovývinový terapeut / Ambulancia ASOBI

Mgr. Nina ZAVADILOVÁ

liečebný pedagóg / neurovývinový terapeut / Škôlka ASOBI

Mgr. Lucia ZEMÁNKOVÁ

logopéd / Škôlka ASOBI

Mgr. Radoslava SCIRÁNKOVÁ

logopéd / Škôlka ASOBI

Mgr. Jana HUTTOVÁ

logopéd / Ambulancia Šustekova 2, Bratislava

Lucia DERKOVÁ

Hlavný manager zariadenia ASOBI

Mária DERKOVÁ

Recepcia ASOBI