Mgr. Magdaléna ŠARIŠSKÁ

Mgr. Magdaléna ŠARIŠSKÁ

Vyštudovala všeobecnú psychológiu v Bratislave (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Vysoká škola manažmentu vo Varšave).

 

Dva roky sa zúčastňovala vzdelávania vo Waldorfskej pedagogike pre deti od 0 – 7 rokov. Takmer tri roky pracovala pre Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, kde získala prax v diagnostike vývinových porúch. Venovala sa deťom s narušeným/ oneskoreným vývinom, výchovnému poradenstvu a podpornej terapii rodičov.  Spolupracovala na vytváraní individuálych plánov pre integrované deti s poruchami učenia a viedla skupiny detí v Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Bola v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a úspešne ukončila prípravu na výkon práce v zdravotníctve na Slovenskej lekárskej fakulte.  Aktívne sa vzdeláva vo svojom odbore, získava nové informácie a osvojuje si nové prístupy. Absolvovala kurz Bilaterálnej integrácie pod vedením Adrewa Dalziela. Zúčastnila sa kurzu Základy detskej neuropsychológie MUDr. Ustinovich. Aktuálne je vo výcviku psychoterapie pre deti nazvanom Terapia hrou a tiež využíva terapeutickú prácu v pieskovisku.

 

Aktuálne sa venuje neuro –  vývinovej terapii v Logopedickom centre ASOBI a spolupracuje na vytváraní individuálneho terapeutického plánu pre každého nového pacienta pre Logopedické centrum ASOBI.