Mgr. Anastassia SKORYCHENKO

Mgr. Anastassia SKORYCHENKO

Vyštudovala Nacionalnu  Pedagogickú Akadémiu, odbor: Špeciálna pedagogika. Zaporožie a Nacionálnu Pedagogickú Univerzitu Dragomanova, odbor: Neurovývin, logopédia, Kijev.

 

Dlhodobo sa venovala deťom s poruchami senzorickej integrácie a neurovývinovej terapií v Kyjeve a tiež pracovala na Základnej škole ako špeciálna pedagogička, /Záporožie 2016-2017. Senzorickú integráciu dlhodobo aplikovala pri deťoch ako špeciálna pedagogička v Bulharsku, Varná. Od roku 2018 žije na Slovensku, kde pracovala ako špeciálna pedagogička v Súkromnej jazykovej škole. Zúčastnila sa kurzu Základy detskej neuropsychológie Mgr. Ustinovich.

 

Od roku 2022 pracuje v Logopedickom centre ASOBI ako neurovývinový terapeut, kde sa zameriava na oblasť ako je neurovývinová terapia, diagnostika a stimulácia senzorickej integrácie, hrubej, jemnej motoriky, zrakovej a sluchovej oblasti, bilaterálnou integráciou a taktiež okruhmi problémov u detí ako sú poruchy psychomotorického vývinu; poruchy senzomotorického výkonu; psychofyziologická školská zrelosť; poruchy učenia a správania.