MUDr. Alexandra SEMJONOVÁ, PhD.

 MUDr. Alexandra SEMJONOVÁ, PhD.

Vedecká doktorka, ktorá sa zaoberá poradenstvom a consuelingom a ktorá aktívne spolupracuje na realizácii mnohých preventívnych projektov, kde sa zameriava na primárnu prevenciu od novorodeneckého veku, na  prevenciu orálneho zdravia a  na problematike orálnych funkcií v korelácií s vývojom dieťaťa a oklúziou. Autorka projektov a výskumov zameraných na prevenciu zdravia od narodenia dieťaťa po školský vek, adresovaných pôrodným asistentkám, detským lekárom, logopédom a detským zubárom. Odborný konzultant pre rozvoj univerzitných syláb pre preventívne zdravie. Spoluautor patentovaných metód hygieny ústnej dutiny od raného detského veku po predškolský vek. Jej vedecká činnosť sa odzrkadľuje v publikáciách, projektoch, je tútorkou diplomových prác v oblasti rozvoja zdravia dieťaťa.

 

  • Špecializačný titul v Prevencii a podpore  detského orálneho zdravia ( prevencia maxilárnych patofyziológií v ranom detskom veku a karyológii s osobitným zreteľom na implementáciu aktuálnych smerníc v oblasti preventívneho lekárstva)
  • Titul PhD (Fakulta Sv. Alžbety v Bratislave)
  • Master in Scientific Medicine Marketing & Managment
  • Master v Alergológii a v ORL Citologii
  • Postgraduálny Diplom v Alimentácii v detskom veku