Dlhoročné skúsenosti

Dlhoročné skúsenosti

Naše dlhoročné skúsenosti nám ukázali smer, akým sa máme uberať pri diagnostike a terapii narušenej komunikačnej schopnosti. Často krát sme sa sami seba pýtali, či smer, ktorý nám bol prezentovaný ako ten najlepší, je naozaj ten najlepší. Až viac ako tridsaťročné skúsenosti a naše neustále otázky, na ktoré nám nikto nevedel odpovedať, až naše vlastné vzdelávanie a pýtanie sa, nám ukázali, že to tak nie je.

a
Naše dlhoročné skúsenosti nám ukázali smer,  v ktorom je dôležité a potrebné
  • nahliadať na našich klientov komplexne, nielen v oblasti reči,  pretože už od 15. storočia Leonardo da Vinci zdôraznil, že všetko v ľudskom tele súvisí a navzájom sa ovplyvňuje.
  • rozmýšľať a dávať si jednotlivé poznané veci a fakty do súvislosti.
  • robiť aj chyby a tým sa vzdelávať a ísť dopredu.
  • obohacovať každodennú rutinu o nové a nové poznatky.
  • prijímať  argumenty pre aj proti a konštruktívne diskutovať .

Mozog každého z nás je jedinečný a iný, popísaný vývinom, prostredím, v ktorom vyrastáme, zážitkami, ktoré zažívame. Z toho dôvodu, nemôže byť žiadny smer, žiadna terapia prezentovaná ako najlepšia. Z toho dôvodu, je potrebné nahliadať na každé dieťa individuálne, ale najmä komplexne.