ASOBI

ASOBI znamená HRA a hru sme zakomponovali do všetkých našich aktivít. Hra dieťa prirodzene motivuje a považuje sa za dominantnú vývinovú aktivitu v procese osvojovania si komunikačných schopností.