ASOBI poradňa prevencie zdravia

ASOBI PORADŇA   PREVENCIE   ZDRAVIA

 

Dlhoročný zámer sme rozšírili o ranú pedo- logopedickú starostlivosť  a otvárame pre našich klientov:  ASOBI poradňu prevencie zdravia pre deti , ktorá bude zabezpečená  individuálnou formou a prostredníctvom špecializovaného poradenstva.

 

V detskej klinickej logopédii ide o pomerne nový trend. Kedysi sa jeden problém riešil jedným spôsobom. Na Slovensku je to aj v súčasnosti stále tak. Na dieťa sa nepozeráme komplexne, kým v zahraničí to už je bežné. V klinickej logopédii je multidisciplinárny prístup najdôležitejší. Je potrebné dať priestor ďalším odborníkom.  Dieťa po prvom vyšetrení v našej ambulancii odošleme k Dr. Alexandre Semjonovej, PhD. a aj iným odborníkom ako je ORL lekár, neurológ a klinický psychológ, pretože len s ich vyjadrením z diagnostiky vieme správne nastaviť klinicko – logopedickú terapiu.  V našom zariadení automaticky je dieťa dané do starostlivosti špeciálneho pedagóga – surdopéda, ktorý stimuluje oblasť hrubej a jemnej motoriky, klinického logopéda, ktorý stimuluje oblasť reči a psychológa, ktorý stimuluje kognitívnu oblasť a emócie a k lekárovi pre prevenciu zdravia, ktorý zhodnotí  oblasť ústnej hygieny, problematiku orálnych a ortodontických funkcií, edukáciu kŕmenia a výživy.

 

 

Najdôležitejšie je začať rozvíjať u dieťaťa hrubú motoriku a treba začať hneď po pôrode. Práve hrubá motorika je základom pre ďalší vývin dieťaťa, vývoj motorických, kognitívnych a rečových schopností. Už od prvého dňa je dôležité, ako dieťa držíte, polohujete, ako sa dieťa prisáva k prsníku, to všetko má obrovský vplyv na vývin jeho reči a schopnosti.  Je dôležité stimulovať dieťa a prispôsobiť sa aj jeho tempu hravým spôsobom.

 

Našou prioritou je:

 

 • ochrana a prevencia detského zdravia z morfologického a fyziologického  hľadiska prihliadajúc  na osobitosti detského a dospievajúceho organizmu,
 • odhalenie možných rizikových faktorov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť zdravý rast a vývoj dieťaťa,
 • korekcia prípadných odchýlok, zlozvykov a vzorcov u detského pacienta

Dr. Semjonová Alexandra, PhD. zhodnotí zdravotný stav dieťaťa a odporučí ďalší postup vrámci prevencie zdravia dieťaťa ako napr. správne polohovanie je dôležité pre rozvoj motorických zručností. Ak je dieťatko nesprávne polohované, môže mať rúčky či nohy ochabnuté a na druhej strane môže mať napäté krčné a artikulačné svaly, čo nie je dobré pre artikuláciu v budúcnosti. Rodič by mal vedieť, ako dieťa polohovať a ako s ním manipulovať. Je tiež dôležité nechať dieťa chodiť bosé. Hmat a vedomie vlastného tela – propriorecepcia napomôžu dieťaťu uvedomiť si polohu svojho tela v priestore. Keď dieťa nohou skúma rôzne povrchy, prenáša nové poznatky do mozgu a aj takto rozvíja kognitívne a rečové schopnosti.

 

ASOBI poradňa prevencie zdravia v detskom veku je venovaná všetkým detským pacientom ( od narodenia po 12-ty rok života) a zaoberá sa:

 

 • Poradenstvom laktácie ( vplyv materského mlieka na zdravie dieťaťa, problémy so saním, problémy s kalibráciou prsníka, rozvoj oro-faciálneho svalstva)
 • Poradenstvo pre správne polohovanie dieťatka počas spánku a počas denného režimu
 • Poradenstvo pre správny výber pomôcok na nutričné a nenutričné sanie ( výber dojčenskej fľaše, výber cumlíka , pomôcky a techniky na stimuláciu sania, ako odnaučiť dieťa od cumlíka)
 • Poradenstvo pre zhodnotenie formy a sily jazyka a podjazykovej uzdičky ( ktorá ma veľký význam pre správny príjem potravy, pre správnu výslovnosť , dýchanie a postavenie chrupu)
 • Poradenstvo na prikrmovanie a kŕmenie /odstavenie dieťaťa ( dojčenie a prikrmovanie, vyber dojčenskej výživy na základe obsahu nutričných látok, ako navodiť správne výživové vzorce a osamostatniť dieťa pri jedení, vzorový jedálniček, kedy začať používať príbor a pohár)
 • Poradenstvo ako bábätko učiť a formovať jeho zvyky, ako cibriť pamäť s pomocou hračiek, rozvoj kognitívnych schopností u dieťaťa v skorom ranom veku)
 • Poradenstvo ako odstrániť zlozvyky u dieťaťa ( cmúľanie palca, dýchanie otvorenými ústami, mľaskanie, odchýlky v orálnych funkciách, podpora správneho prehĺtania)
 • Poradenstvo pre správnu koordináciu dýchania ( domáce cviky a masáž pre efektívne dýchanie )
 • Poradenstvo pre kontrolu vývoja jemnej a hrubej motoriky vzhľadom k veku dieťaťa
 • Poradenstvo pre zdravé mliečne zúbky ( zhodnotenie dentálnych oblúkov, ďasien, prvých mliečnych zubov a ich prerezávanie, stimulácia rastu mliečneho chrupu individuálnymi technikami, výber správnych pomôcok pre ústnu hygienu bábätiek a detí, používanie detských zubných kefiek a zubných pást)

 

 

 

 

 

PRIEBEH A POSKYTOVANIE PORADENSTVA

 

Poradňa prevencie zdravia pre deti momentálne prebieha ONLINE formou, každý pondelok od 9.00 – 12.00.

 

1. Prvá vstupná poradenská vizita /Home Consulting

2. Konzultácia / Baby § child consulting

 

V prípade záujmu o vstupnú diagnostickú konzultáciu vrámci poradne prevencie zdravia pre deti , prosím kontaktuje našu recepciu osobne telefonicky na tel.č. 0948 688 639. Po telefonickom rozhovore Vám prepošleme na Váš uvedený email:

 

 1. úvodné informácie (Vstupný dotazník, Usmernenie pre zákonného zástupcu, cenník, atď)
 2. . Vyplňte potrebné informácie vo Vstupnom dotazníku a pošlite ho ešte pred Vašou prvou návštevou na náš mail recepciaasobi@gmail.com
 3. Po obdržaní Vstupného dotazníka Vám prepošleme na Váš mail odkaz na online link, na ktorý môžete v danú objednanú hodinu kliknúť a spojiť sa s pani doktorkou
 4. Po skončení prvej vstupnej poradenskej vizity /Home Consulting alebo konzultácie / Baby § child consulting Vám prepošleme na Váš uvedený mail faktúru na úhradu.

 

 

 

 

ROZHOVOR s Dr. Alexandrou SEMJONOVOU, PhD.

 

Keď zalovím v spomienkach k obdobiu, kedy sa začal kryštalizovať môj zámer venovať sa prevencií detského orálneho zdravia, vybaví sa mi obraz 4- ročného krásneho dievčatka, ktoré napriek tomu, že má kompletný mliečny chrup, je kŕmené  dojčenskou fľašou čiže tekutou stravou a používa cumlík. Jej mliečne zúbky sú jednoducho čierne a „krivé“…zle prehĺta, hanbí sa usmievať….

 

Napriek tomu, že jej mamina sa snaží vyhovieť vo všetkom, čo si mala princezna želá, akosi zabúda na to, že schopnosti dieťaťa v ranom detskom veku sú vyvinuté natoľko, že dieťa dokáže samostatne hrýzť  tuhú čiže tvrdú stravu, dokáže piť z pohára a a jej mliečne zúbky by mali byt nielen zdravé ale aj chránené.

 

Aký je v tomto prípade dopad na zdravie dieťaťa?

 

Je každé dieťa schopné kúsať, prezúvať a prehĺtať tvrdú stravu….kedže je toho schopný aj dospelý človek?

 

Je každý novorodenec schopný sať s prsníka a prečo?

 

Musí každé dieťa užívať cumlík, a ak áno, aká je jeho funkcia a kedy je potrebné dieťaťu cumlík odobrať?

 

Ako ovplyvniť, aby dieťa mohlo mat rovný chrup, zdravý chrup bez zásahu zubára?

 

Od kedy je potrebné dieťaťu umývať ďasná a zuby?

 

Čo sa stane ak dieťa dýcha otvorenou pusou a nosové dierky sú akosi neaktívne?

 

Prečo, keď dieťa dýcha otvorenou pusou, často ma angínu aj chrípku a má zníženú imunitu? Ako mu ju vybudovať korekciou orálneho zdravia?

 

Prečo je spolupráca s klinickým logopédom nevyhnutná?

 

 

Fascinovala ma sila vplyvu orálneho zdravia na celý organizmus. Zhrnula som si, že zdravý úsmev u deti bude mojim koníčkom a pracou a bude mať nielen teoretický obsah, ale bude priamo spojená s činmi. Raná preventívna intervencia od novoredeneckého veku, má významný  a priamy vplyv na rozvoj celého detského organizmu. Jedna sa o kroky, ktoré vedú správny  fyziologicky rozvoj každého dieťaťa.

 

Rada sa venujem preventívnym kampaniam. Pri ich tvorbe staviam na klinickú expertízu a vedecké štúdie. Aktuálne pôsobím vo vedeckej spoločnosti, ktorá za zaoberá perinatálnym zdravím a jeho podpore. Naše preventívne kampane sú zamerané na edukáciu tehotných žien. Učíme ich prečo dojčit dieťa, kedy a ako prikrmovať , ako stimulovať sanie z prsníka, čo si všímať pri raste prvých zúbkov u dieťaťa a transformujeme všetky „bad oral habits“ čiže zle/ nesprávne orálne návyky tak, aby sa dosiahla ich správna fyziologická funkcia.

 

Poradenstvu a terapii sa venujem od roku 2007. Absolvovala som mnoho vzdelávacích programov, postrgraduálnych študií, master kurzov, preto, aby som detskému pacientovi mohla ponúknuť iba to najlepšie a čo najviac ho priblížiť k zdraviu na individuálnej úrovni. Vo Výskumnom ústave perinatálneho zdravia sa venujem najmä detskému vývinu a identite v kontexte prevencie zdravia. Koordinujem  tematický multidisciplinárny vedecky tím pozostávajúci z logopédov, detských lekárov, neonatológov, pôrodných asistentiek, orl lekárov, a detských zubárov.

 

Každé dieťa ma nesmierne schopnosti, ktoré prevyšujú tie dospelé, a preto práca s deťmi je veľmi podnetná a stimulujúca. Hodnota zdravia u detského pacienta je to najcennejšie, keďže každá mamina si želá mať to najkrajšie a najzdravšie dieťa. Ja sa snažím k tomu prispieť. Vždy a za každých okolnosti. S citom a prístupom, ktorá je deťom vlastná. Je iná. Dieťa nie je „ malý dospelý“, je to individuálna fascinujúca bytosť s nesmiernou schopnosťou vnímať, pochopiť a meniť sa….rásť.

 

Ja osobne rastiem s každým zdravým detským pacientom.