Služby

a

Cieľom našej práce je odovzdať komplexné, teoretické, a najmä praktické informácie a skúsenosti, nahliadať na klienta komplexne a zlepšiť kvalitu života detského a dospelého klienta a jeho rodiny. Pomôžeme tak nielen rodičom, ale najmä deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytujeme komplexnú a kvalitnú klinicko – logopedickú, špeciálno – pedagogickú, surdopedickú a psychologickú starostlivosť.

a

Pravidelné vzdelávanie našich odborníkov nielen v odbore zdravotníctva, ale aj v kooperujúcich odboroch Vám dáva záruku, že Vaše dieťa je v dobrých rukách. Pozeráme sa na dieťa komplexne pri a tak aj pristupujeme k vytváraniu terapeutického postupu. Pravidelné odborné konzultácie našich odborníkov o našich klientoch nám zaručuje viacsmerný pohľad na dieťa.

a

Naše dlhoročné skúsenosti nám ukázali smer, akým sa máme uberať pri diagnostike a terapii narušenej komunikačnej schopnosti. Často krát sme sa sami seba pýtali, či smer, ktorý nám bol prezentovaný ako ten najlepší, je naozaj ten najlepší. Až viac ako tridsaťročné skúsenosti a naše neustále otázky, na ktoré nám nikto nevedel odpovedať, až naše vlastné vzdelávanie a pýtanie sa, nám ukázali, že to tak nie je, že sa treba pozerať na dieťa komplexne a tak aj k nemu pristupovať vrámci terapie.

Rodičia o nás povedali.

a

Logopedické centrum ASOBI je zdravotnícke zariadenie, vrámci ktorého poskytujeme kvalitnú klinicko – logopedickú, špeciálno – pedagogickú, surdopedickú a psychologickú starostlivosť deťom aj dospelým. Našou prioritou je, aby naša terapia nevychádzala len z poradenskej činnosti . Vieme presne čo robíme a aký môžeme očakávať výsledok. Budeme sa Vám venovať výsostne ľudsky a zároveň so zárukou vysokej odbornosti.

a

Spolupráca vrámci kooperujúcich odborov je veľmi dôležitá pre naše zariadenie. Našu každodennú prácu by sme si bez spolupráce ORL lekárov, neurológov, psychiatrov, klinických psychológov, fyzioterapeutov už  nevedeli predstaviť. Nevedeli by sme správne stimulovať vývin reči, artikuláciu  a iné oblasti vrámci kompetencií klinickej logopédie, špeciálnej pedagogiky, surdopédie a psychológie.

a

Vzdelávanie je najdôležitejšie pre každú profesiu, ale dvojnásobne to platí pre zdravotnícke profesie. V dnešnej dobe sú informácie a vzdelávanie veľmi cenné a potrebné. Snažíme sa naše dlhoročné skúsenosti posúvať a šíriť informácie, ktoré my považujeme za dôležité v napredovaní a nahliadaní na klienta.

Odborný garant zariadenia

foto na web

Je s účinnosťou od roku 2013 vymenovaná Ministerstvom zdravotníctva SR do funkcie krajského odborníka pre logopédiu v Bratislavskom samosprávnom kraji a od roku 2016 vymenovaná za člena Odbornej katalogizačnej subkomisie zdravotných výkonov.